Borse-has-announced-an-overhaul-of-the-Xetra-Dax

لزوم اعتماد به ارز دیجیتال

در آستانه تحولی شگرف و جهانی، بازاریان اروپای غربی و آمریکا بر لزوم اعتماد به ارز دیجیتال تاکید دارند. اقتصاد جهان برای چندمین بار در تاریخ نه چندان بلند مرتبه خود به فکر بهره‌برداری از آسیا افتاده است. بلومبرگ در گزارش تازه خود بر این باور است که بازارهای جهانی قصد دارند زمستان سیاه پیشرو […]

Continue Reading