نگاهی به تاریخ عیاری

روزگار غریب باشد یا عجیب به هر حال میگذرد و نسل تازه در هر جامعه ای برای استقبال از آینده شور و شوق بیشتری نشان می‌دهد تا زیر بار گذشته رفتن.سنتها یکی پس از دیگری از یادها میروند و مدرنیته و تکنولوژی رفقای خوش فکر و خوش پوش دنیای نوین مجال تفکر به گذشته را […]

Continue Reading

کپی رایتینگ چیست؟ کپی رایتر چه می‌کند؟

«بلندترین صدایی که در سرعت ۶۰ مایل بر ساعت، در رولز رویس جدیدتان می‌شنوید، صدای تیک تیک ساعت است.» وقتی اگیلوی، تبلیغات رولز رویس را به عهده گرفت، به مدت سه هفته به مطالعه و بررسی ویژگی‌های فنی خودرو پرداخت. درنهایت این متن تبلیغاتی را نوشت که تا به امروز در صنعت تبلیغات جزو بهترین‌ها […]

Continue Reading