مرثیه‌ای دررسای پوران

رخت بر بستن بی‌صدا زنی که تو بودی، رفتن شیرزنی چون تو، در این سیاه زمانه گم کرده معنا، نمکی تازه بود بر زخم اهل خلوت، برای علی زمانه فاطمه بودی، پوران بی صدای سال و ماه. خبر ساده بود، دکتر سیده فاطمه (پوران) شریعت رضوی بانویی فرهیخته که برادر بزرگوارش را 16 آذر در […]

Continue Reading

معنای زندگی – تری ایگلتون

خلاصه و تفسیری کوتاه از فصل نخست : معنای زندگی – تری ایگلتون ترجمه عباس مخبر نویسنده در پیشگفتار تاکید می کند که «معنای زندگی» موضوع مناسبی برای آدمهای دیوانه و خنده دار است. او سپس ابراز امیدواری می کند که از دسته دوم باشد. نویسنده پرسش «معنای زندگی چیست؟» را پرسشی اصیل توصیف می […]

Continue Reading