هایدگر و اندیشه

“اندیشه بر انگیز ترین امر، در زمانه اندیشه بر انگیز ما، آن است که ما هنوز اندیشه نمی کنیم” نویسنده؛ ابوذر شریعتی “اندیشیدن” چیست؟ هایدگر می گوید که ما “اندیشه نمی کنیم”، تاکید می کند حتی آنان که به صورت تخصصی فکر می کنند، یعنی سر و کارشان با قلم و کاغذ و یا عدد و […]

Continue Reading

نقدی بر پرسشگری دکتر عباس اخوندی؛

ردپای هایدگر در نحوه کشف غفلت‌زدگی مقامات بابک سرانی آذر – در میان فضیلت‌های شناخته شده دکتر عباس آخوندی، آنچه در چند سال گذشته موجب دلگرمی و تزریق امید و پایبندی به اصل اصیل تفکر و استدلال گرایی شده، اصرار و پافشاری ایشان بر واژه‌های تاثیرگذار و کلیدی در عرصه معماری، مهندسی، هنر و حوزه […]

Continue Reading