نقدی بر پرسشگری دکتر عباس اخوندی؛

ردپای هایدگر در نحوه کشف غفلت‌زدگی مقامات بابک سرانی آذر – در میان فضیلت‌های شناخته شده دکتر عباس آخوندی، آنچه در چند سال گذشته موجب دلگرمی و تزریق امید و پایبندی به اصل اصیل تفکر و استدلال گرایی شده، اصرار و پافشاری ایشان بر واژه‌های تاثیرگذار و کلیدی در عرصه معماری، مهندسی، هنر و حوزه […]

Continue Reading