نمادلند

نقد فیلم نمادلند

نخستین چیزی که در نقد فیلم نماد لند زیر ذره بین گرفته می‌شود، معنای این فیلم است. نُماد به معنای بدوی، خانه به دوش، کسی که کوچ می‌کند و صحراگرد و وقتی در کنار کلمه سرزمین قرار می گیرد، گویا می‌خواهد فضایی را به وسعت کل عالم به عنوان سرزمین خانه به دوشی توصیف کند. […]

Continue Reading