خانه

چگالی یا تراکم کلمات کلیدیوقتی نوشتن یک محتوا را آغاز می‌کنیم به احتمال زیاد از قبل برای آن یک کلمه کلیدی اصلی در نظر گرفته‌ایم و آن را چندین بار در طول محتوای خود تکرار می‌کنیم.

نمادلندجایی که در آن مسافر هستی و قرار نیست و شدنی نیست که در آن آرام و قرار بگیری. محکوم هستی به اختیار یک بازه زمانی سرشار از خانه به دوشی.

 «بلندترین صدایی که در سرعت ۶۰ مایل بر ساعت، در رولز رویس جدیدتان می‌شنوید، صدای تیک تیک ساعت است.» وقتی اگیلوی، تبلیغات رولز رویس را به عهده گرفت، به مدت سه هفته به مطالعه و بررسی ویژگی‌های فنی خودرو 

آیین عیاری چه بوده و فتوت از چه زمانی به عنوان یک اصل مهم وارد زندگی مردم ایران شده است؟روزگار غریب باشد یا عجیب به هر حال میگذرد و نسل تازه در هر جامعه ای برای استقبال از آینده شور و شوق بیشتری نشان می‌دهد تا زیر بار گذشته رفتن.

ارتباط با ما
Babak Sarani Azar
کارشناس تولید محتوا 
شرکت دانش بنیان گسترش طراحان نقش الماس GTNA
برندهای تجاری iNOTI و eNAMA 
 
مدرس دانشکده رسانه
 
مترجم-خبرنگار نشریه فرهیختگان

t.me/EVManagement

آخرین مقالات فلسفه

هایدگر می گوید که ما “اندیشه نمی کنیم”، تاکید می کند حتی آنان که به صورت تخصصی فکر می کنند، یعنی سر و کارشان با قلم و کاغذ و یا عدد و ارقام یا حتی فلسفه است و دانش، آنان نیز نمی اندیشند، و همگی دچار “فقر تفکریم” اما یعنی چه که ما نمی اندیشیم، مگر اندیشه چیست؟…..

ارسال خبر و مقاله

لطفاً آدرس ایمیل خود را جهت دسترسی ما به شما برای پیگیری وارد کنید.